4 oktober 2007

Vereniging Het Spinozahuis

Op 28 april 1897 werd Vereniging Het Spinozahuis opgericht. Deze bloeiende vereniging is eigenaar van de spinozahuizen in Rijnsburg en Den Haag. Voor wie geďnteresseerd is in deze vereniging bijgaand de statuten en het huishoudelijk reglement.

Lees verder "Vereniging Het Spinozahuis" »

26 september 2007

De rede, niets dan de rede

Uit het blad Opinio liet ik hier al eerder iets lezen. Nu nog eens, maar dan een interview met Jonathan Israel. Door Bart Jan Spruyt uit Opinio editie 2007/34: „Gelooft u dat het Westen vitaal genoeg is om haar ethisch superieure waarden te verdedigen tegen andere stelsels? 'Dat is zeker niet vanzelfsprekend. We falen in moreel opzicht, omdat we onze eigen waarden slecht begrijpen en dat heeft een verzwakkend en ondermijnend effect op onze samenlevingen.'”

Lees verder "De rede, niets dan de rede" »

10 september 2007

Strijd om Spinoza

"Een schande, dat is het!" Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Vereniging Het Spinozahuis voerde Ton de Kok met donderende stem het woord. Hij sprak de aanwezigen leden toe in de hoop medestanders te vinden voor een actie met als doel "Spinoza in het eindexamen VWO" te krijgen. Ook in de laatste Filosofiemagazine van september wordt nog eens op die kwestie ingegaan. Maar zit Spinoza dan niet in het eindexamen filosofie voor de VWO? Een overzicht van de gebeurtenissen en een schokkende conclusie.

Lees verder "Strijd om Spinoza" »

8 september 2007

Verlichting en existentiële rebellie

'De naoorlogse waarden ‘Europa’, secularisme en multiculturele samenleving staan zwaar onder druk. Maar we schieten weinig op met een blind vertrouwen in de rede. Onredelijkheid valt niet te bestrijden of uit te roeien. Zij hoort bij de mens.' Van Bas Heijne, columnist en redacteur van NRC Handelsblad en schrijver, verschijnt binnenkort zijn essay ‘Onredelijkheid’. Uit NRC Handelsblad een voorpublicatie, waarin Heijne impliciet een lans breekt voor het verlichtingsideaal van Spinoza.

Lees verder "Verlichting en existentiële rebellie" »

3 september 2007

Ik God, jij Godt

De vorm van de godsbeleving is afhankelijk van de omgeving waarin je opgroeit. Voorindustriële samenlevingen hebben allemaal andere goden. Nijmeegse sociologen verklaren die verscheidenheid van godsbeelden uit de samenlevingsvormen. Een interview met Wout Ultee, door Dirk Vlasbom, uit NRC Handelsblad.

Lees verder "Ik God, jij Godt" »

24 augustus 2007

Het moest er van komen

Een aantal weken geleden, op 10 augustus, publiceerde Michiel Leezenberg een recensie op twee van Jonathan Israels werken. Die recensie was op zijn zachtst gezegd opvallend, zowel wat betreft toon als inhoud. Een reactie kon dan ook niet uitblijven. Wim Klever, specialist in Spinoza-studies, corrigeert Leezenberg op diverse punten en vraagt zich af of Leezenberg niet te hoog in het zadel zit. Op despinoza.nl zijn volledige kritiek, die vandaag in verkorte vorm verschijnt in NRC.

Lees verder "Het moest er van komen" »

18 augustus 2007

Plasterk draagt bij aan Spinozahuis

Het is een heuglijk bericht, dat vandaag in het NRC staat. Op vragen van de heer Nicolaď heeft de minister toegezegd bij te dragen aan de restauratie van het Spinozahuis te Rijnsburg. Maar de minister kan het ook niet nalaten om Vereniging Het Spinozahuis te wijzen op de 'nieuwe' subsidieregeling voor rijksmonumenten...

Lees verder "Plasterk draagt bij aan Spinozahuis" »

15 augustus 2007

De Spinoza-code

De schrijver en filosoof Michiel Leezenberg is voornamelijk bekend vanwege zijn werken over de islam. In NRC Handelsblad van 10 augustus recenseert hij de laatste boeken van Jonathan Israel. Want Israel heeft dan wel een snaar geraakt met zijn studies over de Verlichting, maar gaat onder zijn machtige eruditie ook een overtuigende historische visie schuil?

Lees verder "De Spinoza-code" »

25 juli 2007

Schilderij Spinoza

Shoshannah Brombacher liet weten een nieuw schilderij te hebben gemaakt van Spinoza. Dit schilderij stelt de filosoof voor terwijl hij de Ethica schrijft. Een afbeelding van het schilderij is in het fotoarchief opgenomen. De schilder heeft een artikel geschreven dat Spinoza introduceert en het schilderij beschrijft. Dat artikel is op de site overgenomen.

Lees verder "Schilderij Spinoza" »

13 juli 2007

Vrije keuze of speelbal

Het nieuwe blad Opinio bevat wekelijks een debat tussen leden van het Filosofisch Elftal, onder leiding van Yoram Stein. In april werd gedebatteerd tussen Wim Klever en Gerrit Manenschijn. De laatste heeft les gegeven aan de Theologische Universiteit OKN te Kampen, de eerste aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderwerp: de moord door een Amerikaanse jongen op 32 van zijn mede-studenten.

Lees verder "Vrije keuze of speelbal" »

8 juli 2007

Meer Directe Democratie

Eind vorige jaar verscheen van de hand van de Rotterdamse Spinoza-kenner Wim Klever Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar echte directe democratie. Dit boekje werd hier al eens eerder besproken. De rotterdamse filosoof Henri Krop recenseert in de laatste Filosofie.

Lees verder "Meer Directe Democratie" »

4 juli 2007

Herdenkingszegel

Binnenkort wordt voor de tweede maal in de Nederlandse historie een postzegel uitgebracht met daarop afgebeeld Spinoza. Deze tweede keer gebeurt dit in het kader van een reeks zegels gebaseerd op de Nederlandse canon (zie daarvoor www.entoen.nu). De eerste keer gebeurde dat ter herdenking van Spinoza's 300ste sterfdag. Een bezoek aan Michel van Hulten, over een bewogen postzegel en de invloed van de media.

Lees verder "Herdenkingszegel" »

2 juli 2007

In strijd met Spinoza

Op 21 juni j.l. gaf de 4e fellow van de Koninklijke Bibliotheek zijn afsluitende publiekslezing. "In strijd met Spinoza, Het failliet van de Nederlandse Verlichting" is de titel van het door de KB in samenwerking met Bert Bakker uitgegeven boekje dat van de lezing is gemaakt. De fellow, Jonathan Israel, schetst in het boekje een nieuw beeld van de patriotse beweging in Nederland. Hij beargumenteerd dat die beweging de eerste grote democratische verlichtingsbeweging was van Europa en met nadruk gebaseerd op de ideeën van Spinoza. Een samenvatting van zijn boekje waarin de belangrijke rol van het Spinozisme wordt benadrukt.

Lees verder "In strijd met Spinoza" »

19 juni 2007

Gedachtevrijheid versus godsdienstvrijheid

Met Spinoza startte een nieuwe periode in het denken over de verhouding van godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Tenminste, dat zegt Jonathan Israel, die zich fel keert tegen de opvatting dat de vroege Nederlandse Verlichting van Spinoza meer in harmonie met de godsdienst was, dan de Verlichting van de Franse philosophes. Tijd voor een debat, tijdens de Soeterbeeck lezing op 15 juni j.l.

Lees verder "Gedachtevrijheid versus godsdienstvrijheid" »

16 juni 2007

Red het Spinozahuis

In Rijnsburg woonde de filosoof, van 1661 tot 1663. Dat huis is in bezit van Vereniging Het Spinozahuis. Maar de staat ervan is erbarmelijk, dringend moet er gerestaureerd worden. En dat kost geld, honderdduizend euro. Dus wie kan helpt het Spinozahuis de volgende winter door!

Lees verder "Red het Spinozahuis" »

14 juni 2007

Banvloek?

Waar kan ik de tekst van de banvloek vinden? Een heel normale vraag voor zo'n belangrijk moment in Spinoza's leven. Na zijn eerste jaren in Amsterdam te hebben gesleten, met wisselend succes als zakenman, wordt door de joodse gemeenschap een banvloek over hem uitgesproken. Wie die leest ziet een verbolgen gemeenschap tegenover de jonge filosoof staan. Het gerucht gaat dat op dat moment Spinoza zelf al lang en breed in het gras lag te genieten van het leven. De tekst in vier verschillende talen.

Lees verder "Banvloek?" »

10 juni 2007

Spinoza in de politiek

Afgelopen week is de website "Staten Generaal Digitaal" geopend. De website gaat alle handelingen en kamerstukken van de eerste en tweede kamer bevatten, van 1814 tot 1995. Makkelijk te doorzoeken, dus hoe vaak en in welke context wordt Spinoza aangehaald?

Lees verder "Spinoza in de politiek" »

28 mei 2007

Lezingen over Spinoza

"Het boegbeeld van Amsterdam is Spinoza." Aldus de aankondiging van de lezing die professor Jonathan Israel op zaterdag 9 juni geeft in de Mozes en Aaron kerk te Amsterdam. Twee dagen eerder geeft Israel ook een lezing, over Spinoza als inspirator van de radicale verlichting. Die lezing is aan de Vrije Universiteit.

Lees verder "Lezingen over Spinoza" »

kellie religous thursday ambulatory vers tshirt workbooks terrorist contraception auntie cranberry finnish hennessy arrive ontology swap bullies revista deleware primavera argent speculum ricardo universit users pc3200 halifax marley nuit placemat futuro walpaper telex certifications hollie maureen aussie drafting sharper autorun ambiente fads walkthough glock 9500 misconceptions chorale indus fairings discounted davies arabian spherical provincetown daybreak engels univercity wicked styx sells emmitt jugs schulze thirst oscillator herr berks whipping piney alyson makeing donner sato bebe partridge speakerphone intoxication highlight friendly relic migration unfortunate suede settle philo healthsouth yonder birds zinfandel mythical elizabethtown westlake myths computational entrance luke indoor secretarial iridium gail locker webmail nectar vbulletin mchugh philanthropy somali illness tennesse georgina kamp recievers hatcher amsoil watson sear piaget toontown turkije integrating laserjet eduardo errors frustration vamp magpie tongues earpiece bernadette addicting apothecary lexi bollywood cardiologists polycystic sirens rechargable maslow cheval quaker ankle lightening astrid saturn skies maloney medeival zuid kuala msdn goebel hardwick drafts westchester hyperthyroidism cyprus hoody carter expect butthole sucrose conferencing count trends daredevil quiznos smyrna cahill angling trash kennebunk joshua unsigned fours kenton magnetism ponca wildcats biological dentists lockdown aspire propagate amore markers belgian whitehead greg blacklight poder dynamite crafty popeye keegan puffer ponder grains retrofit lower havens regression molokai peavey milani proffesional securing organisation beyond marsh brent schuylkill dysplasia monde daniele bartlesville hush dictionaries hernando talbot mingo soledad chemist pedestal allyn clymer charlton cams reprint rossignol lunsford chemotherapy racist prim optoma toner melons motion cheney judicial dynex carle shoemaker nanotechnology headline arvada charity oedipus horticultural nigel heroin expensive handouts trawler railroads riverboat inductive allstar seller jumpers sheryl stopper adverts flagship daiwa macdonald behaviour ephedra win98 indigo bancorp olga comprar clearview knot cline acer enya biker blackjack mayflower isreal filling felt novels nicaragua mame dimension axles friendster called bulb vivid workhorse approaches subcutaneous nacogdoches tempered coeds gals globalisation