16 november 2010

Het kan niet genoeg benadrukt worden ...

Dit is geen echte blog, maar een verwijzing naar de website van Stan Verdult, die, sinds enige jaren met het spinozavirus besmet, een beïnvloedend weblog heeft over Spinoza en diens filosofie.

Ik roep al mijn lezers dan ook op zeker Stan's blog met regelmaat te bezoeken.

(zie hier voor het archief van oude blogs)

Lees verder "Het kan niet genoeg benadrukt worden ..." »

15 juni 2009

Internationale conferentie “Galileo and Spinoza”

Op 12 december en 19 december dit jaar, organiseert Filip Buyse aan de Université Paris een conferentie over Galileo & Spinoza. Het nieuwe gewijzigde programma is te lezen na de link.

Lees verder "Internationale conferentie “Galileo and Spinoza”" »

22 december 2008

LinkedIn groep "Spinoza"

Voor lezers die ook op LinkedIn actief zijn: aldaar is een groep aangemaakt met als doel te onderzoeken op welke wijze Spinoza's ideeën in ook het professionele leven kunnen worden ingezet.

Lees verder "LinkedIn groep "Spinoza"" »

14 december 2008

Macht en intuïtie

Mensen met macht kunnen goed intuïtief en bewust nadenken. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Jan Knol (zie hier en hier) geeft een paar stellingen bij het artikel uit de NRC.

Lees verder "Macht en intuïtie" »

7 december 2008

Toespraak Gehrels

De volledige tekst van de toespraak door wethouder Gehrels bij de onthulling van het monument voor Spinoza in Amsterdam, 24 november j.l.

Lees verder "Toespraak Gehrels" »

29 november 2008

Het recht van boze burgers

In het NRC van vandaag gaat Dirk Vlasblom is op het proefschrift van Michel Reinders. Die analyseerde duizende pamfletten uit het rampjaar 1672. Dat jaar werden de gebroeders De Witt vermoord, een gebeurtenis die naar verluidt Spinoza tot grote woede bracht. Maar in tegenstelling tot gedacht was die volkswoede van 1672 echter niet geregisseerd door de prins van Oranje. Hollandse burgers eisten uit eigen beweging goed bestuur. Ironisch genoeg kregen ze Willem III als bevelhebber, de man die niet zoveel op had met burgers, en slechts in de soevereiniteit geïnteresseerd was.

Lees verder "Het recht van boze burgers" »

15 november 2008

Locke en Spinoza

Wim Klever, hier al eens eerder genoemd, heeft zojuist een nieuwe studie gepubliceerd. Ditmaal naar de invloed van Spinoza op John Locke. Locke staat bekend als degene die Thomas Jefferson heeft beïnvloed bij de opstelling van de Amerikaanse Vrijheidsverklaring. Volgens Klever was het ot heden evenwel onbekend dat alle hoofdzaken van zijn theoretische filosofie en politieke theorie ontleend zijn aan Spinoza.

(overigens nopen drukke werkzaamheden me het hier wat kalmer aan te doen, zo uit de update frequentie al blijkt)

Lees verder "Locke en Spinoza" »

2 mei 2008

Jip en Janneke

Uit de Pers een verhaal over Spinoza die verstopt lijkt te zitten in de boeken van Jip en Janneke. Met dank aan Stan Verdulst die scherpzinnig opmerkt dat het Amsterdam Wereldboekenstad wel goed uit komt dat Annie en Baruch aan elkaar worden gelinkt. Et tu, Anne?, vraagt hij zich af.

Lees verder "Jip en Janneke" »

3 maart 2008

As free as a bird ... in the sky

Ook mij blijft het boeien, die vrije wil. En dat het een onderwerp is wat steeds meer mensen aantrekt merk ik aan reacties en aan vragen. Daarom nog maar eens een aantal stukken vrije wil, quantum mechanica, chaos.

Lees verder "As free as a bird ... in the sky " »

24 februari 2008

Spinoza op Youtube

Op de YouTube zender staan diverse filmpjes over Spinoza. Onder meer de introductie op een documentaire, en een lezing van Steven Nadler. In deze post staan er een aantal op een rij.

Lees verder "Spinoza op Youtube" »

28 januari 2008

"So, Young Mr. Spinoza, Just What Is Your Thinking About God?"

In het toneelstuk "New Jerusalem" wordt een onbekend deel van Spinoza's leven behandeld: zijn ondervraging door de sephardiem, zoals blijkt uit de ondertitel "The Interrogation of Baruch de Spinoza at Talmud Torah Congregation: Amsterdam, July 27, 1656." Nu te zien. In New York.

Lees verder ""So, Young Mr. Spinoza, Just What Is Your Thinking About God?"" »

20 januari 2008

Spinoza in de podcast

Spinoza's filosofie is uitgebreid en kan op vele wijzen worden uitgelegd. Wie zijn filosofie wil begrijpen komt er niet omheen om zijn geschriften te lezen. Wat wel helpt is een goede podcast waarin de filosofie en het leven uit de doeken wordt gedaan. Gelukkig staat er een (engelstalige) cursus online.

Lees verder "Spinoza in de podcast" »

4 december 2007

Spinozistische vrijdenkers in de Republiek

Bijna 10 jaar geleden publiceerde Wiep van Bunge, de huidige voorzitter van Vereniging Het Spinozahuis, een artikel over spinozistische vrijdenkers in de Republiek. Het geeft een mooi overzicht van een groot aantal denkers uit die tijd, en hun positie ten opzichte van het spinozisme.

Lees verder "Spinozistische vrijdenkers in de Republiek" »

Vertoog over de drie bedriegers

Rond 1700 verscheen in Frankrijk het samengestelde L'Esprit de Spinoza. Een schrift dat als het "Traité des trois imposteurs" de geschiedenis is ingegaan. Dat belangrijke schrift is in het nederlands vertaald, en, dat mag gezegd, prachtig om te lezen. De waarheid, of beter, de afschuw van de leugen, druipt van elke zin. Dankzij de publicisten bij het "Thomasevangelie" is de tekst hier gepubliceerd. Een 'sint' kadootje.

Lees verder "Vertoog over de drie bedriegers" »

1 december 2007

'Everybody loves Spinoza'

Het zal u niet ontgaan zijn: afgelopen week werd op zaterdag de geboortedag (...) van Spinoza herdacht. Inmiddels ben ik even kwijt welke het was (de 375ste, 376ste? was het de verjaardag of geboortedag?). De herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam was in ieder geval zeer druk bezocht. Meer dan vijfhonderd Spinoza fans lieten zich daar toespreken door Wiep van Bunge, Theo van der Werf, Job Cohen en Piet Steenbakkers. Cohen kreeg de Spinozapenning en was daarmee zichtbaar verguld. Een kort verslag en de toespraak van Van Bunge is hier overgenomen.

Lees verder "'Everybody loves Spinoza'" »

22 november 2007

Zijn erf vloog op de kip van zijn buurman

In maart 2006 kreeg ik van Jan Knol het manuscript van zijn nieuwe boek toegestuurd, met de titel „Spinoza uit zijn gelijkenissen & voorbeelden”. Knol heeft zich met het boek de taak gesteld om een nieuwe oriëntering te bieden aan mensen voor wie het traditionele geloof is weggevallen of nooit een rol heeft gespeeld. Een fascinerende ontdekkingstocht volgt, waarin Knol middels citaten uit Spinoza's werk en zijn kennis van de bijbel een link legt tussen twee kinderen van het Joodse volk: Spinoza en Jezus.

Lees verder "Zijn erf vloog op de kip van zijn buurman" »

De staat

Jan Knol geeft in „Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden” Spinoza's filosofie als alternatief voor het traditionele geloof. Daarvoor ontleedt hij Spinoza's teksten en past ze toe in enkele thema's (zie voor een overzicht en recensie van zijn boek dit artikel), waaronder het thema „De Staat.” Op despinoza.nl een exclusieve publicatie van dat hoofdstuk.

Lees verder "De staat" »

13 november 2007

Wat nemen we letterlijk?

Wie had dat verwacht: Spinoza die genoemd wordt op het weblog Geenstijl. In een column van Boris van der Ham wordt de filosoof aangehaald als voorbeeld van de tijdsgebondenheid van denkbeelden en ideeën. Allemaal in reactie op de "ban op homo's"-motie die door mw. Lont van de ChristenUnie werd voorgesteld, en schielik weer ingetrokken.

Lees verder "Wat nemen we letterlijk?" »

Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1